Bandera Inglesa En Bandera EsapnyolaEsp | 935170161 | 917444991 | 661508099 | Li truquem ¡GRATIS!

Diapositives per a tesis doctorals

Àdhuc són moltes les persones que necessiten diapositives per a la defensa i exposició de la seva tesi doctoral. I avui dia és difícil d'aconseguir la realització d'aquestes diapositives i mes encara que aquestes siguin en alta definició.

Nosaltres disposem de filmadoras de diapositives de 35 mm. Es tracta de l'exposició d'una pel·lícula de diapositives pel dispositiu digital de molt alta definició (la resolució són 4000 linies/pp, la qual cosa equival a qualitat de cinema, o bé 8 vegades la qualitat d'una televisió convencional) que genera la imatge a partir del document electrònic.Dissenyo Tesis Doctorals

Diseñar y maquetar tesis doctorales a dos caras.

El disseny i maquetació de la tesi doctoral és primordial...[saber mes sobre com maquetar tesis doctorals]


Portades de tesis doctorals

La portada de la tesi doctoral és el primer que es veu...[saber mes sobre les portades de tesis doctorals]