Bandera Inglesa En Bandera EsapnyolaEsp | 935170161 | 917444991 | 661508099 | Li truquem ¡GRATIS!

Tecnologia, mètodes i maquinària per imprimir tesis doctorals


Des de fa més de 75 anys, l’estàndard d’impressió ha estat l’offset, considerat com una tecnologia insuperable. Però com tot a la vida, res no és etern, encara que duri molts anys, i finalment l’avanç humà en tecnologia ha aconseguit un sistema millor:

  1. Un sistema que, com l’offset, imprimeix amb tinta. Així doncs, nosaltres NO fem servir fotocòpies: les teves tesis es fabriquen igual com si fossin llibres editorials.
  2. També imprimim en plecs i optimitzem així tant el paper com la impressió. Els nostres plecs són de 8 pàgines.
  3. Millorant l’Offset, s’imprimeixen les dues cares alhora, la qual cosa millora el que semblava impossible amb l’offstet: Un registre perfecte amb tolerància de micres (una micra és una milionèsima). Això garanteix que totes les pàgines es quedin alineades en la mateixa posició exactament. Una fotocopiadora té una resolució mil vegades inferior.
  4. Velocitat d’impressió espectacular, de 15 000 pàgines per hora, que rivalitza amb les rotatives de tota la vida. Ens trobem, doncs, davant d’una autèntica rotativa digital. Per això ara fem les tesis doctorals i els projectes de final de carrera en dies, i no en setmanes..

En el següent vídeo et mostrem la rapidesa amb què podem imprimir: cada cop que passa un full, s’imprimeixen 8 pàgines. Tenint en compte aquesta cadència, podeu calcular la producció pic abans esmentada.

Tenim oficines a Barcelona y Madrid i Fàbriques a Calataiud i Mejorada
Dissenyo Tesis Doctorals

Diseñar y maquetar tesis doctorales a dos caras.

El disseny i maquetació de la tesi doctoral és primordial...[saber mes sobre com maquetar tesis doctorals]