Bandera Inglesa En Bandera EsapnyolaEsp | 935170161 | 917444991 | 661508099 | Li truquem ¡GRATIS!

Disseny i maquetació de tesis doctorals i projectes

0.— Consideracions prèvies

Una part integral de larealització d’una tesi doctoral o d’un projecte de final de carrera és la presentació. Això és aplicable a larealització de qualsevol treball: si no es presenta, si no es fa conèixer,aportarà poc valor.

La professió que té (o que aspiraa tenir) un doctorand, així com un investigador, no és de maquetador o dissenyadorde documents . La majoria dels doctorands no volen o no poden accedir a dissenyadors professionals , bé per manca de mitjans econòmics o perquè volentenir control sobre el seu treball.Això implica haver de dedicar tempsa aprendre programes de maquetació i de disseny, com ara Indesign oIllustrator, programes professionals amb els quals es fan la majoria deperiòdics i de publicacions editorials. Però això, al seu torn, requereix detemps; d’un temps que els doctorands notenen en la majoria dels casos.

L’experiència ens diu que la majoriadels treballs es maqueten en Word. Aquest programa és molt poderós quant al processament de textos, però no tanta l’hora de donar forma als documents, sobretot si aquests exigeixen un certgrau de sofisticació. Aquí us explicarem un d’aquests casos.

1.— Maquetació elemental amb Word

La maquetació començaria amb els passossegüents:

  1. Definiruna mida de pàgina. En el nostre cas, aquesta mida pot ser de qualsevol dimensió, ja que no fem servirfotocopiadores, sinó sistemes d’impressió digital que ens permeten aquestallibertat. Els més habituals són A4 (210 x 297 mm), 190 x 270 mm,B5 (175 x 250 mm)..
  2. Decidir si volem la tesi doctoral a una cara o a doble cara..
  3. Si la tesi doctoral final serà a unacara, cal definir els marges esquerre i dret
  4. Si la tesi doctoral final serà a duescares, cal marcar marges simètrics. Els marges passen a dir-se,llavors, interior i exterior. El cas més senzill i més gastat és deixar el mateix marge a l’interiori a l’exterior. Si a més d’això centrem les capçaleres, així com els peus depàgina o la numeració, evitarem tots els problemes inherents ala doble cara.
  5. Un cop definits els marges, hem detreballar dins d’aquests. És el que se’n diu treballar a caixa.
  6. Si volem posar elements fora de lacaixa, el més habitual és que aquests arribin fins a la vora, el que se’n diu a sang o sagnat. Aquest tipus d’elements poden ser gràfics, fotos, un fons o, per exemple, si porta una líniaque separi la capçalera de la resta, els anomenats dols, que són fons amb el número de pàgina o d’un capítol, etcètera.Perquè aquests elements arribin fins a la vora del full, cal fer un disseny amb sagnat, és a dir,una zona (de 3-5 mm) per on aquests elements s’expandeixin de manera que al tallar no quedin línies blanques («filets»), les quals enlletgeixen molt eldocument.
  7. Word NO PERMET DEFINIR ZONES DE SAGNAT; per això, si es vol fer aquest tipus de document, es recomana utilitzar un programa professional com els descrits més amunt. Més endavant dediquem una secció al sagnat. En el vídeo, a partir del minut 16, s’explica com fer un sagnat amb Word. Feu-hi una ullada.
  8. Si malgrat tot hem d’utilitzar el Word i necessitem sagnar, haurem de fer el disseny d’una pàgina com a mínim 5 mm més gran per tots els costats, assumint que els últims 5 mm es destinaran al sagnat i per tant no hi seran a la tesi doctoral en paper. Tanmateix, els fons o dols s’han d’expandir fins que omplin aquesta zona de sagnat.
  9. És possible que et preguntis per què hi ha aquestes complicacions. Com ja saps, no hi ha cap màquina perfecta; totes treballen amb un marge d’error, anomenat tolerància, que hem d’assumir. Et convidem a que facis algunes impressions d’un document i després les superposis. Observaràs que cap d’elles no és idèntica a l’anterior i que hi ha una variació mínima. És per obviar aquesta variació que fem el sagnat..


2.- El sagnat

En el disseny de la pàgina d’una tesi doctoral, el sagnat és l’extensió del fons i dels elements que hi ha a la vora, fora d’aquest límit, perquè al tallar no es vegin franges («filets») blanques.

Qualsevol professional del disseny sap no sols el que és, sinó també fins a quin punt és imprescindible per al correcte acabat d’un llibre.

Com que és un tema bastant complex, aquí et deixem una explicació bastant llarga. Si només vols saber com fer dissenys a sang en el Word, salta al minut 16.3.- Disseny professional

Si pots, vols i tens temps, pots fer servir un programa professional de disseny, com ara QuarkXpress o Adobe Indesing. Aquests programes, però, són molt cars; Indesing ja ni tan sols es ven: cal pagar una quota mensual per tenir-lo.

Hi ha un programa de maquetació «lliure», anomenat Scribus, disponible per a les principals plataformes.3.1- Disseny i maquetació de Tesis Doctorals amb indesign-parte1/4


En aquest vídeo, el primer de la sèrie de quatre que segueix, expliquem com preparar els elements que formen la tesi: taules, dissenys, fotografies i text, per començar després a maquetar.
3.2- Disseny i maquetació de Tesis Doctorals amb indesign-parte2/4


En el segon vídeo expliquem com crear pàgines mestres, com crear caixes de text i gràfiques, com importar text i crear i aplicar estils, i com modificar estils a posteriori.
3.3- Disseny i maquetació de Tesis Doctorals amb indesign-parte3/4


En el tercer vídeo expliquem com importar imatges de dissenys, taules i fotos a les seves caixes gràfiques corresponents, com crear marges a les caixes, i com escalar, centrar i retallar els gràfics.
3.4- Disseny i maquetació de Tesis Doctorals amb indesign-part4/4


En el quart vídeo fem un repàs ràpid i expliquem com crear un PDF, incloent-hi les imatges sense pèrdua, per a una correcta impressió i enquadernació de les tesis doctorals. També expliquem com es pot fer un empaquetat per enviar a imprimir i enquadernar les tesis sense haver de crear un PDF.3.5- Disseny i maquetació de Tesis Doctorals amb indesign-Extra


En aquest vídeo extra expliquem com incloure notes a peu de pàgina.
Tenim oficines a Barcelona i Madrid i Fàbriques a Calataiud i Mejorada

Benvinguts

Chica con tesis doctoral en una mano


Disseny Portades Gratis

Tenim en oferta el disseny de la portada de la teva tesi doctoral o projecte, completament gratis. Solament has de triar una entre els exemples de portades de tesis doctorals i projectes que hem realitzat al llarg dels anys. Solament has d'enviar les teves fotos o dibuixos i els textos a substituir.
Cds Gratis

També tenim en oferta de regal gratis, la impressió d'alta definició amb qualitat professional dels CDs de la tesi doctoral (en cas que siguin necessaris). Els lliurem amb una borsa amb adhesius transparent i amb solapa, perquè no es vegi ni caigui.